BrowserGPT

BrowserGPT

Ontdek de krachtigste, alles-in-één ChatGPT-assistent voor internet.

Controleer BrowserGPT
Controleer de HIX.AI Chrome-extensie
Productiviteit
Google Doc

Typ // om te profiteren van onze AI-assistentie terwijl u schrijft op Google Documenten.

Gmail

Type // maak boeiende e-mails en gepersonaliseerde antwoorden.

Zijbalk

Ontdek een krachtiger Bing zijbalkalternatief voor Chrome.

Zoekmachine

Vind de uitgebreide antwoorden van HIX.AI tussen de typische zoekresultaten.

Snelle opzoekbalk

Selecteer online een tekst om te vertalen, herschrijven, samen te vatten, enz.

Sociale media
Twitter

Type // om beknopte maar krachtige Twitter-posts samen te stellen die deze trend volgen.

Instagram

Typ // om boeiende ondertiteling voor je Instagram-berichten te maken.

Facebook

Typ // om interactieve Facebook-berichten op te stellen die uw community betrekken.

Quora

Typ // om waardevolle, positieve antwoorden te geven op Quora.

Reddit

Type // om Reddit-berichten te maken die resoneren met specifieke communities.

YouTube

Vat lange YouTube-video's samen met één klik.

Hulpmiddelen
Thuis > E-mails > Bedankbrief voor donatie (20+ voorbeelden)

Bedankbrief voor donatie (20+ voorbeelden)

Bedankbrief voor donatie is een essentieel onderdeel van het onderhouden van een positieve relatie met donateurs. Dit artikel bevat meer dan twintig e-mailvoorbeelden om organisaties te helpen betekenisvolle bedankberichten te maken voor verschillende donatiescenario's.

Bedankbrief voor donatie voor nieuwe donoren

Beste [ naam ontvanger ] ,

We zijn ongelooflijk dankbaar voor uw genereuze donatie. Uw steun betekent veel voor ons en voor degenen die we dienen. Het zijn donateurs zoals jij die onze missie mogelijk maken.

Uw bijdrage is onmiddellijk in gebruik genomen en we zijn verheugd om de impact die deze zal hebben met u te delen. Bedankt voor uw vertrouwen in onze organisatie.

We hopen dat dit het begin is van een duurzame relatie. Neem gerust contact op als u vragen heeft of verder wilt meedoen.

Met vriendelijke groet,
[ Uw naam ]

Beste [ Naam ontvanger ] ,

Hartelijk dank voor uw eerste donatie. Uw vriendelijkheid wordt zeer op prijs gesteld en zal ons helpen een echt verschil te maken.

Uw donatie is essentieel voor onze voortdurende inspanningen en stelt ons in staat onze doelen te bereiken. Wij zijn vereerd dat u deel uitmaakt van onze donorfamilie.

Verwacht van ons te horen aan welke resultaten uw vrijgevigheid heeft bijgedragen. Samen bouwen we aan een betere toekomst.

Met vriendelijke groet,
[ Uw naam ]

Bedankbrief voor donatie voor vaste donateurs

Beste [ naam ontvanger ] ,

Uw onophoudelijke steun als vaste donateur is van onschatbare waarde voor ons. Uw recente donatie heeft ons opnieuw geholpen een aanzienlijk verschil te maken.

We zijn oprecht dankbaar voor uw inzet voor onze zaak en voor uw steun aan ons, terwijl u voortdurend bijdraagt aan ons succes.

Onze prestaties zijn mogelijk dankzij uw vrijgevigheid en geloof in onze missie. Nogmaals bedankt.

Met vriendelijke groet,
[ Uw naam ]

Beste [ Naam ontvanger ] ,

Wij zijn enorm dankbaar voor uw standvastige bijdragen. Uw voortdurende donaties vormen de ruggengraat van onze inspanningen en initiatieven.

Het zijn donoren zoals jij die ons werk en onze transformatiedoelen ondersteunen. Elke donatie die u doet, brengt ons een stap verder.

Met oprechte waardering voor uw vrijgevigheid, bedanken wij u nogmaals voor uw niet-aflatende steun.

Met vriendelijke groet,
[ Uw naam ]

Bedankbrief voor donatie voor grote donoren

Beste [ naam ontvanger ] ,

Bedankt voor uw genereuze donatie. Uw standvastige steun versterkt onze missie en brengt ons dichter bij onze doelen.

Uw belangrijkste bijdrage zal onmiddellijk worden benut en we hopen u op de hoogte te houden van de impact van uw vrijgevigheid.

Wij zijn u oprecht dankbaar voor uw vertrouwen in onze organisatie.

Met vriendelijke groet,
[ Uw naam ]

Beste [ Naam ontvanger ] ,

We zijn zeer vereerd met uw donatie, een van de meest substantiële van dit jaar. Accepteer alstublieft onze oprechte dankbaarheid.

Deze vriendelijke daad toont uw toewijding aan onze zaak en maakt een aanzienlijk verschil.

Wij koesteren uw betrokkenheid en kijken uit naar een voortzetting van de samenwerking.

Met vriendelijke groet,
[ Uw naam ]

Dankbrief voor donatie voor bijdragen in natura

Beste [ naam ontvanger ] ,

We zijn enorm dankbaar voor uw bijdrage in natura. Uw genereuze donatie zal aanzienlijk bijdragen aan het succes van ons komende evenement.

Uw steun helpt ons niet alleen praktisch, maar verhoogt ook het moreel van ons hele team. Wij waarderen uw bereidheid om te helpen enorm.

Bedankt voor uw vriendelijkheid en voor uw inzet voor onze zaak.

Met vriendelijke groet,
[ Uw naam ]

Beste [ Naam ontvanger ] ,

Namens onze organisatie wil ik u hartelijk bedanken voor uw recente donatie in natura. Uw bijdrage ondersteunt onze inspanningen enorm.

We zijn vereerd met uw steun en zijn geïnspireerd door uw gebaar van geven. Uw donatie wordt erkend tijdens ons evenement.

Nogmaals bedankt voor uw onschatbare steun.

Met vriendelijke groet,
[ Uw naam ]

HIX Email WriterSchrijf/beantwoord direct e-mails

  • Typ // om in een mum van tijd e-mails op te stellen

  • Ontvang antwoorden op maat met één klik

  • Een ontvangen e-mail snel samenvatten

Schrijf/beantwoord e-mails direct

Bedankbrief voor donatie voor zakelijke donoren

Beste [ naam ontvanger ] ,

Wij zijn enorm dankbaar voor uw genereuze donatie. Uw inzet om onze organisatie te helpen wordt oprecht op prijs gesteld.

Dankzij uw steun kunnen we ons werk richting [ beschrijf kort de oorzaak/het doel ] voortzetten. Uw donatie zal een grote impact hebben.

We kijken uit naar een voortdurende samenwerking met u.

Met vriendelijke groet,
[ Uw naam ]

Beste [ Naam ontvanger ] ,

Namens [ Organisatienaam ] , hartelijk dank voor uw donatie. Wij waarderen de steun die u heeft geboden enorm.

Uw bijdrage is van cruciaal belang voor onze voortgang in [ noem specifiek project of doel ] . Wij zijn ervan overtuigd dat we samen grote dingen kunnen bereiken.

Accepteer alstublieft onze oprechte dank voor uw niet-aflatende steun.

Met vriendelijke groet,
[ Uw naam ]

Bedankbrief voor donatie voor bezoekers van evenementen

Beste [ naam ontvanger ] ,

We zijn oprecht dankbaar voor uw recente donatie aan ons evenement. Uw genereuze bijdrage heeft een aanzienlijke invloed gehad op ons succes en heeft ons in staat gesteld het bewustzijn voor onze zaak te vergroten.

Uw steun is niet alleen een donatie, het is een partnerschap in ons streven om een verschil te maken. Wij zijn u zeer dankbaar voor uw inzet.

We hopen deze relatie voort te zetten en u op de hoogte te houden van onze toekomstige activiteiten en de voordelen ervan voor onze gemeenschap.

Met vriendelijke groet,
[ Uw naam ]

Beste [ Naam ontvanger ] ,

Namens alle betrokkenen hartelijk dank voor uw donatie. Uw bereidheid om ons recente evenement te helpen financieren wordt oprecht op prijs gesteld en heeft een sleutelrol gespeeld bij het nastreven van onze doelen.

Uw steun betekent meer dan alleen het gedoneerde bedrag; het is de geest van gemeenschap en samenwerking die werkelijk maakt wat we doen.

We zijn vereerd dat u deel uitmaakt van onze gemeenschap en kijken uit naar uw voortdurende betrokkenheid.

Met vriendelijke groet,
[ Uw naam ]

Bedankbrief voor donatie voor herdenkings- of eerbetoongeschenken

Beste [ naam ontvanger ] ,

We zijn diep ontroerd door uw vrijgevigheid ter nagedachtenis aan [ naam honoree ] . Uw donatie aan [ Naam van de organisatie ] houdt hun geest en bijdragen hoog.

Uw eerbetoon heeft een directe impact op [ specifiek voordeel/doel gerelateerd aan de donatie ] , ter ere van de nalatenschap van [ Honoree's Name ] .

Wij zijn oprecht dankbaar voor uw steun en uw inzet voor onze zaak.

Accepteer alstublieft onze oprechte dank.

Met vriendelijke groet,
[ Uw naam ]

Beste [ Naam ontvanger ] ,

Bedankt voor uw attente donatie als eerbetoon aan [ Naam Honoree ] . Jouw bijdrage is niet alleen een geschenk aan onze organisatie, maar een herdenking van hun impact.

Met uw steun zullen we [ specifiek werk, project of initiatief ] voortzetten, waarbij we door onze inspanningen de nagedachtenis van [ Horeee's Naam ] levend houden.

Uw vriendelijkheid wordt zeer op prijs gesteld en zal herinnerd worden.

Hartelijke groeten,
[ Uw naam ]

Bedankbrief voor donatie voor online donoren

Beste [ naam ontvanger ] ,

Uw recente donatie is niet alleen een geschenk, het is een partnerschap in onze missie. Elke bijdrage is essentieel voor ons werk en we zijn u zeer dankbaar voor uw genereuze steun.

Uw hulp brengt ons een stap dichter bij ons doel en versterkt de kracht van onze gemeenschap. Bedankt dat je samen met ons een verschil wilt maken.

Met waardering,

Met vriendelijke groet,
[ Uw naam ]

Beste [ naam ontvanger ] ,

Wij zijn oprecht dankbaar voor uw donatie. Uw vrijgevigheid helpt ons ons werk voort te zetten en mensen in nood te bereiken.

Uw steun zorgt voor echte verandering, en we kunnen niet genoeg uitdrukken hoezeer we uw bijdrage aan onze zaak waarderen.

Met hartelijke dank,

Met vriendelijke groet,
[ Uw naam ]

Bedankbrief voor donatie voor subsidie of steun van de stichting

Beste [ naam ontvanger ] ,

Wij zijn zeer dankbaar voor uw genereuze donatie aan onze organisatie. Uw steun heeft aanzienlijk bijgedragen aan onze missie en bijgedragen aan het succes van onze programma's.

Uw inzet om ons te helpen onze doelen te bereiken wordt oprecht op prijs gesteld. Elke donatie die we ontvangen helpt ons enorm bij het verwezenlijken van onze projectambities.

Bedankt voor uw vertrouwen in ons werk. Wij kijken uit naar een voortgezette samenwerking met u.

Met vriendelijke groet,
[ Uw naam ]

Beste [ Naam ontvanger ] ,

Namens ons hele team wil ik u hartelijk bedanken voor uw substantiële bijdrage. Uw steun speelt een cruciale rol in ons lopende project en het toekomstige succes ervan.

Weet dat uw donatie niet alleen een gift is, maar een investering in het doel waar wij voor staan. Het zijn opdrachtgevers zoals jij die verandering teweegbrengen.

We zijn vernederd door uw vrijgevigheid en zijn gemotiveerd om ons werk met nog meer toewijding voort te zetten.

Met vriendelijke groet,
[ Uw naam ]

Dankbrief voor donatie voor vrijwilligersbijdragen

Beste [ naam ontvanger ] ,

Namens onze hele organisatie wil ik u hartelijk bedanken voor uw genereuze donatie van tijd en expertise. Uw vrijwilligersinspanningen tonen een medeleven en toewijding aan die onze zaak aanzienlijk ten goede komen.

Uw toewijding is inspirerend en uw bijdragen zijn van onschatbare waarde voor ons. Wij zijn ongelooflijk dankbaar voor het verschil dat u heeft gemaakt.

Nogmaals bedankt voor uw niet-aflatende steun.

Met vriendelijke groet,
[ Uw naam ]

Beste [ Naam ontvanger ] ,

Wij zijn u zeer dankbaar voor de steun die u heeft geboden via uw recente vrijwilligerswerk. Uw toewijding en vrijgevigheid hebben een sleutelrol gespeeld in ons succes.

Uw inspanningen zijn niet onopgemerkt gebleven en worden zeer gewaardeerd door iedereen die uw werk heeft geraakt.

Bedankt voor je altruïstische dienst; het maakt echt een verschil.

Met vriendelijke groet,
[ Uw naam ]

Conclusie

Afsluiten met de juiste bedankboodschap is van cruciaal belang om sterke donorrelaties te bevorderen en voortdurende steun voor uw goede doel te garanderen. Deze e-mailvoorbeelden bieden waardevolle sjablonen voor het uiten van dankbaarheid in verschillende donatiescenario's.